CICOM

Hệ thống mái

Tòa nhà Viễn thông IDC/VNPT

thông tin dự án

12.000M2

Khu trung tâm – Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam -VNPT

Tháng 12/2017

Tháng 5/2018

Cung cấp và lắp đặt hệ thống sàn nâng kỹ thuật Mero TSK

Tòa nhà viễn thông IDC/VNPT là một trong những trung tâm dữ liệu lớn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, được khởi công vào tháng 3 năm 2020 với quy mô diện tích sàn lên tới 45000m2. Đây cũng là một trong số những công trình trọng điểm của Cicom trong năm 2022.
EnglishVietnamese